מימד של געגוע נסוך על פני אחת מעבודותיה של הציירת רחל ביצ'קוב-בילסקי, המוצגת בתערוכה זו: קבוצת אנשים עומדת על חוף ומתבוננת לעבר ים המתמזג עם שמים תכולים זוהרים. הדמויות הן עלומות, נטולות זהות, אולם למרות זאת, ניתן להבחין בדריכות האופפת אותן, כאילו ליבן עורג למקום רחוק ונכסף.  חלוקת הקומפוזיציה ביצירה מעניינת אף היא: חול הים מהווה את המישור הקדמי של התיאור, קבוצת הדמויות העורגת אלי ים מהווה את המישור השני, ואילו הים והשמים מהווים את המישור השלישי.  אמצעי אמנותי אחר הבולט בתיאור זה הינו הצבעוניות המלבבת והנעימה למראה, המקנה לציור תום וראשוניות קסומים.
מהי משמעותה של ערגה זו? האם ניתן לראות בה סימליות כלשהי?
סידרת ציורים זו של הציירת רחל ביצ'קוב – בילסקי המתמקדת בתיאורי חופים אקזוטיים והחיים סביב הים, קיבלה השראתה מביקור שערכה באי סרי לנקה.
החיים סביב המים: הדיג, ההשקיה, הכביסה וההנאה זכו תחת מכחולה של רחל למראה ססגוני רווי בצבעוניות עשירה ועזה. הגוונים השונים של המים - הכחול, התכלת והירוקים -מבטאים עבורה מחד, את פשטות החיים של התושבים, ומאידך, את החדווה והשמחה הנובעות ממקור טבע אדיר זה. הקשר בין האדם והמים מהווה עבור האמנית השתקפות של הקשר בין אדם לאדם, ולפיכך מסמל את החיים עצמם, על הטוּב והיופי שבהם, לצד העוולות והסבל.
ואכן, חופים עשוים להיות לעיתים שלווים וזוהרים באור שמש, מוריקים ושופעים, אולם לעיתים הם סוערים ורוגשים, ומוצפים במי הים המאיים לבלוע את האדם, עד שהוא נותר, כדברי השיר, נטוש ובלי כוחות. דימויי חופים מסוג זה צויירו על ידי האמנים הרומנטיים בתחילת המאה ה- 19, כגון וויליאם טרנר וקספר דויד פרידריך, אשר ביקשו לתת ביצירתם ביטוי לתפיסת אפסות האדם אל מול מרחבי היקום, איתני הטבע ועוצמת האלוהות.
ואכן, חופים רחוקים הם מושא לגעגוע וכיסופים לשמחה וליופי - נחל, כדברי שירו של נתן יונתן - שאינם מצויים תמיד בחייו של אדם.  
עם זאת, החופים הרחוקים בציוריה של רחל, אשר גדלה בחיקה של  משפחה שהתיישבה על אדמת הוד השרון עוד בסוף המאה ה- 19 ועסקה בחקלאות, אינם כה מאיימים כביצירותיהם של אמני המאה ה- 19. חופיה נעימים ותמימים למראה, כאילו נגישים הם לכל, ואינם כה רחוקים. חופים קסומים אלו מוריקים מצמחיה, ושופעים ציפורי שיר חינניות, כחלום רחוק ודמיוני.  ואולי, בעצם, חופים אלו הם ברי השגה?
המסע לקראת החוף הקסום הינו כמסע מטאפורי של האדם תאב החיים לקראת מימוש והגשמת מטרות חייו. חופיה של רחל הינם על כן בבחינת משל לאדם הבורא את המציאות במו ידיו ומעצב אותה בגוונים בהם בחר.

 ד"ר נאוה סביליה שדה 
אוצרת העירייה
הוד השרון, נובמבר 2013 "חופים הם לפעמים געגועים לנחל" (נתן יונתן)


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

מהי משמעותה של ערגה זו ? האם ניתן לראות בה סימליות כלשהי ?Dimension of longing is spread on one of the works of the artist Rachel Bichkov – Bilsky which is shown in this exhibition: a group of people standing on the beach looking at the sea blends with the blue glowing sky. The characters are unknown, unidentifiable, but still one can notice the tension surrounding them, as if their hearts yearns to a longs distant place. The division of the composition is interesting as well: the sand beach is the front level of the description, the group of characters yearning into the sea is the second level, while the sea and the sky are the third level. Other noticeable artistic medium in the picture is the pleasing and pleasant coloring, which gives the painting a magical innocence and primal look. 

What is the meaning of the longing? Is there any symbolism in it?

סידרת ציורים זו של הציירת רחל ביצ ' קוב This series of paintings of the artist Rachel Bichkov - המתמקדת בתיאורי חופים אקזוטיים והחיים סביב הים , קיבלה השראתה מביקור שערכה באי סרי לנקה . Bilsky focuses on depictions of exotic beaches and the life around the sea, was inspired by her visit to the island of Sri Lanka. 

Indeed, beaches can be sometimes peaceful and bright under the sunlight, greening and abundant, but sometimes they are stormy and agitated, and flooded with sea water threatening to engulf man, until he left, in the words of the song, abandoned and without power. דימויי חופים מסוג זה צויירו על ידי האמנים הרומנטיים בתחילת המאה ה - 19, כגון וויליאם טרנר וקספר דויד פרידריך , אשר ביקשו לתת ביצירתם ביטוי לתפיסת אפסות האדם אל מול מרחבי היקום , איתני הטבע ועוצמת האלוהות .Such images of beaches were drawn by the romantic artists at the beginning of the 19th century, such as William Turner and Caspar David Friedrich, who wanted to reflect in their works the perception of the human insignificance against the face of the universe, the force of nature and the power of god.

ואכן , חופים רחוקים הם מושא לגעגוע וכיסופים לשמחה וליופי - נחל , כדברי שירו של נתן יונתן - שאינם מצויים תמיד בחייו של אדם . Indeed, the distant shores are the object of longing and yearning for the happiness and beauty - river, in the words of Natan Yonatan's poem - that are not always found in one's life.

עם זאת , However, the החופים הרחוקים בציוריה של ביצ ' קוב - בילסקי , אשרdistant shores in the paintings of Rachel, who גדלה בחיקה של משפחה שהתיישבה על אדמת הוד השרון עוד בסוף המאה ה – 19grow up in a family which settled on the land of Hod Hasharon at the end of the 19th century ו ש עסקה בחקלאות ,And that trade in agriculture, אינם כה מאיימים כביצירותיהם של אמני המאה ה - 19. חופיה נעימים ותמימים למראה , כאילו נגישים הם לכל , ואינם כה רחוקים . חופים קסומים אלו מוריקים מצמחיה , ושופעים ציפורי שיר חינניות , כחלום רחוק ודמיוני .are not so threatening as in the works of the 19th century artists. Her shores are pleasant and innocent looking as if they are accessible to all, and not so far away. These magical beaches are lush vegetation and abundant with lovely songbirds as a far and imaginary dream.   ואולי , בעצם , חופים אלו הם ברי השגה ?And maybe, in fact, these shores are reachable?

המסע לקראת החוף הקסום הינו כמסע מטאפורי של האדם תאב החיים לקראת מימוש והגשמת מטרות חייו . חופיה של ביצ ' קוב - בילסקי הינם על כן בבחינת משל ל אדם הבורא את המציאות במו ידיו ומעצב אותה בגוונים בהם בחר . The journey towards the magical shore is a metaphorical journey of a man greedy for life towards the realization and fulfillment of his life goals. Rachel’s Shores are therefore a symbol for a man which creates the reality with his own hands and shapes it with the shades he choosen.

 

Dr. Nava Sevilla Sadeh

Municipality Curator
Hod Hasharon, November 2013


ואכן , חופים עשוים להיות לעיתים שלווים וזוהרים באור שמש , מוריקים ושופעים , אולם לעיתים הם סוערים ורוגשים , ומוצפים במי הים המאיים לבלוע את האדם , עד שהוא נותר , כדברי השיר , נטוש ובלי כוחות .
 

כל הזכויות שמורות לרחל ביצ'קוב בילסקי. אין רשות להעתיק, לשכפל, להשתמש או להעביר כל חומר שהוא המופיע באתר זה בכל צורה שהיא ללא אישור הבעלים.

Copyrights (c) 2002. All rights reserved to Rachel Bichkov Bilsky. There is no permission to copy, reproduce, store, used or transmit in any form or by any means, any part of this site.

  Distant Shores

 

 


"Shores are sometimes longing to stream"  (Nathan Yonathan)


 חופים רחוקים


 


אתר האומנות של רחלRachel’s Art Site